VI ERBJUDER FÖLJANDE TJÄNSTER OCH STÖD                         VI HJÄLPER DIG MED AFFÄRER OCH UPPHANDLINGAR

I upphandlingsarbetet:

 • Genomföra upphandlingar från ”ax till limpa” 
 • Rådgivning, stöd eller kvalitetssäkring av upphandlingar 
 • Projektledare eller expertstöd i inköpsprojekt 
 • Genomföra marknadsundersökningar

För din verksamhet:

 • Processkartläggning
 • Organisationsförändringar
 • Metoder och rutiner
 • Outsourcingprojekt
 • Granskning och revision

I det juridiska arbetet:

 • Avtal
 • Rättsutredningar
 • Stöd i överprövningsmål