VI KAN OCH HAR GJORT MYCKET
                                   VI HJÄLPER DIG MED AFFÄRER OCH UPPHANDLINGAR

Upphandling & Juridik har arbetat mest med offentlig sektor och då i synnerhet staten. Uppdragen har varit av varierande karaktär och här finns ett axplock av uppdrag, genomförda de senaste tre åren.

 • Avrop av molntjänst 
 • Upphandling av resebyråtjänster 
 • Upphandling av städtjänster 
 • Upphandling av internationella granskningskonsulter
 • Överprövningsmål avseende upphandling av verksamhetsstöd för en myndighet
 • Upphandling av kommunikations- och medietjänster
 • Upphandling av inredningsarkitekter
 • Förhandlad upphandling gällande interna IT-miljön 
 • Upphandling av hjärtklaffar för ett sjukhus
 • Genomförande av konkurrenspräglad dialog gällande ett nytt IT-system 
 • Utbildning i upphandling och avrop för upphandlare och inköpare på ett sjukhus
 • Upphandling av eldningsolja åt en kommun
 • Framtagande av agilt avtal i ett IT-projekt för en myndighet
 • Processkartläggning av en myndighets anskaffningar (upphandling, inköp och avrop)
 • Upphandling av verksamhetskonsulter och IT-konsulter 
 • Genomförande av tjänstekoncession avseende restaurangverksamhet åt en kommitté
 • Marknadsundersökningar (Request for information, RFI) åt flera myndigheter
 • Expertstöd och avtalsstöd vid avrop av ett nytt ärendehanteringssystem
 • Revisionsgranskning av ett landstings upphandlingsverksamhet
 • Framtagande av interna styrdokument och riktlinjer för en myndighets upphandlingsverksamhet